Credits and Validation of the Congress

 

This Congress is approved by Croatian Medical Chamber (CMC) and Croatian Chamber of Medical Biochemists (CCMB). Participants will be able to claim credits for continuing medical education (CMC 20/12 credits, CCMB 4/1 credits, based on active or passive participation) .

The Croatian Dental Medical Chamber grants 12 credits for attendance of the Congress for doctors of dental medicine.

International participants will be given Certificate of Participation available to submit to their local jurisdictions for continuing medical education credits.

 

Priznavanje i vrednovanje kongresa

Ovaj kongres priznat je od strane Hrvatske liječničke komore (HLK), Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM) te Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB).

Hrvatska liječnička komora dodjeljuje aktivnim sudionicima 20 bodova, a pasivnim sudionicima 12 bodova.

Hrvatska komora dentalne medicine sudionicima kongresa dodjeljuje 12 bodova

Prema pravilniku o trajnom usavršavanju magistra medicinske biokemije, hrvatska komora medicinskih biokemičara vrednuje kongres sa 1 (jednim) bodom za slušače odnosno s 4 (četiri) boda za predavače.

Sudionici koji nisu članovi navedenih komora dobit će potvrdnicu o sudjelovanju koju mogu dati na vrednovanje svojim institucijama nadležnima za trajno usavršavanje u struci.