HIGH AUSPICES AND PATRONS

HIGH AUSPICE

President of the Republic of Croatia
Kolinda Grabar-Kitarović

POKROVITELJI

 

Gradonacelnik grada Zagreba

Milan Bandić

 

 • Grad Zagreb
 • Ured za zdravstvo grada Zagreba
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Skupština grada Zagreba
 • Županija grada Zagreba
 • Ministarstvo zdravstva RH
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Stomatoloski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Farmaceutsko biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Prehrambeno biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Katoličko bogoslovni fakultet, Svečiilište u Zagrebu
 • Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara
 • Hrvatska komora dentalne medicine
 • World Youth Alliance-Croatia